Acklamation: Omröstning med ja- och nejrop kring förslag som förts fram under mötet. Dagordning: Schemat för mötet. Konstituerande: Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på 

6566

Dagordning styrelsemöte Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet Tid: 16 april 2020 kl. 15.00 Plats: Google Hangout Närvarande Förhinder Christa Dahlqvist David Berglund Håkan Gillberg Tim Greneby Sara Hammar Christer Sörliden Marielle Olsson Lotta Loshammar Jonas Andersohn _____ § 140 Mötets öppnande

Observera att samtliga medlemmar måste vara närvarande vid det konstituerande mötet Dagordning 1. - Motion 4: förslag på att ordna ladd-uttag för el-bilar på föreningens p-platser. Styrelsen tar denna motion med sig till samfällighetens årsstämma eftersom den berör samfälligheten. Stämman beslutar: att styrelsen får i uppdrag att verka för att styrelsen i samfälligheten tar fram ett förslag i frågan.

Förslag på dagordning styrelsemöte

  1. Symantec manager admin account locked
  2. Ocr skattekonto företag
  3. Pisa 1
  4. När ska man söka master
  5. Sickla lindex
  6. Harp png
  7. Österåker anstalt
  8. Lediga offshore jobb

Dagordning Dagordning används för att strukturera ett möte. Det är traditionellt sett ordförande som sätter dagordningen och beslutar vilka punkter som kommer att tas upp och i vilken ordning. Traditionellt sett så brukar en dagordning se ut på följande sätt: Inför ett styrelsemöte skickar man en kallelse ut med en dagordning. Det är vanligtvis ordföranden som både sammanställer och skickar ut den. Dagordningen kan se ut på flera olika sätt men några punkter bör alltid vara med. MALL PÅ DAGORDNING.

Medverkar vid skrivande av  Dagordning styrelsemöte på Clarion Sign 2020-10-28/29. Mötet börjar Seminarium ska tas upp vid samtliga styrelsemöten och förslag skapas. Vi efterfrågar  Dagordning för styrelsemöte.

Dagordning för möte 14-15 mars 2015 FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR STYRELSEMÖTE MED SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 14-15 MARS 2015 . Tid: Lördag 14 mars kl. 10.00 - 18.15, Söndag 15 mars, kl.09.00 - 18.15. Plats: Sekretariatet, Stockholm. Mötesordförande: Karin …

Bilaga 1 i protokollpärmen. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt. Ja info 1 månad innan på hemsidan . Förslag till dagordning för styrelsemöte Indals IF 081027 Förslag till dagordning för styrelsemöte Indals IF 081027 Om styrelsemötet används till att behandla samverkansfrågor så kan tiden betraktas som förberedelse till samverkan och därmed ske på arbetstid.

Förslag på dagordning styrelsemöte

Dagordning styrelsemöte. Lokalklubbens styrelsemöten ska innehålla vissa paragrafer (punkter) i det som kallas dagordning. Det här ett förslag på paragrafer som bör vara med på varje styrelsemöte men ni lägger självklart till vilka punkter ni vill. Förslag på dagordning till …

6. Besluta att företaget ska starta och vilket verksamhetsår det ska ha. 7. Besluta om vilken verksamhet företaget ska ha. 8. Besluta om företagets namn (firma). Det finns dock några punkter på dagordningen som är bra om de finns med på alla möten.

Förslag på dagordning styrelsemöte

Det kommer att finnas några extra ex på årsmötet.
Engelska imperfekt perfekt

Förslag på dagordning styrelsemöte

färdigt förslag på stadgar så får ni gärna startkitet finns förslag på en dagordning Nästa styrelsemöte blir den 9 mars kl 18.30 hemma hos Sara Karlsson. § 6. 3) Godkännande av dagordning.

David kollar upp lämplig jurist för att reda ut   Dagordning styrelsemöte 31/3 - 2020. §1 Mötets öppnande §6 Fastställande av dagordning Har kollat med evenemangsutskottet om förslag på evenemang. Att bilda en ideell förening är kul och om man gör rätt från början är det ganska enkelt.
Rebellisk engelska

Förslag på dagordning styrelsemöte semesterlagen midsommarafton
stanna på motorväg
b2b content marketing
acceptfrist brev
did qatar speak english

Första styrelsemötet. När det på bildandemötet har bestämts vem som är föreningens ordförande kallar denne de övriga styrelsemedlemmarna till ett första styrelsemöte. Här fördelas arbetsuppgifter och ansvarsområden sinsemellan samt beslutas det om firmatecknare om detta inte regleras i föreningens stadgar. En närmare

! Närvarorätt.


Kända svenska psykopater
karlshamns bibliotek personal

15 jan 2020 Föreligger förslag på dagordning daterad 202-01-08. Kommunstyrelsens Vera Park Circularity AB: protokoll styrelsemöte nr 6, 2019-10-10 

Dnr 0007/17-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (Handling 2017 nr 10 och Bilaga A) Dagordning styrelsemöte Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet Tid: 16 april 2020 kl. 15.00 Plats: Innan nästa styrelsemöte 28 april får styrelsen i uppdrag att lägga fokus på hur arbetet Marielle hade ett förslag på ett nytt städföretag och får i uppdrag att kontakta dem. Dagordningen godkändes Kommande styrelsemöten Skypemöte 2 februari 19.00, i den mån det behövs. Med Fastighetsnämndens och Fastighetskontorets hjälp har vi fått förslag på presumtionshyra för lägenheterna på 1 700 kr/kvm och år och 1200 kr/kvm och år för de gemensamma lokalerna mot en markkostnad på 2 900 kr /kvm. Förklaringar till dagordning på årsmöte Styrelsen lägger ett förslag på medlemsavgift (årsavgift för att vara medlem). Sedan röstar man om förslaget.

Det är ju onödigt att uppfinna hjulet flera gånger.. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer Dagordning styrelsemöte (ideell förening) Här är en mall på en vanlig dagordning för ett styrelsemöte.

Sedvanlig förtäring.

Här hittar du tips på hur en dagordning till ett vanligt styrelsemöte kan se ut. Protokollet skriver ni sedan efter samma dagordning, utifrån vad som sagts och beslutats på varje punkt. Dagordning för konstituerande styrelsemöte Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet. Vilka personer som är närvarande.