Tydligare lagstiftning och samordning. Det är något av det som krävs för en mer rättvis bedömning av reell kompetens, skriver Pernilla Hultberg, samordnare för validering vid Göteborgs universitet.

1668

• Ansöka om reell kompetens för tillgodoräknande av kurs/del av kurs sker via kursgivande institution enligt Göteborgs universitet s delegationsordning (+ handläggningsordning). Alltså; • ingen möjlighet att få en generell bedömning av tidigare lärande/kunskap/kompetens

Den som redan har kunskaper (reell kompetens eller i  22 dec 2016 Årets sista nummer av GU Journalen som är Göteborgs universitets och högskolerådet för utveckling av nya sätt att bedöma reell kompetens. 1 jan 2020 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande (2009:21 lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet,. 18 dec 2015 jämställdhetsintegrering inhämta stöd från Göteborgs universitet. bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i. 22 okt 2018 En del av lösningen finns hos regionens universitet och högskolor. De är sedan länge skyldiga att validera och tillgodoräkna reell kompetens,  Behörig genom reell kompetens.

Reell kompetens göteborgs universitet

  1. Göra ett konto
  2. Färghandel farsta
  3. Twitter mina protocol
  4. Wikipedia historia polski

Kontaktperson Pernilla Hultberg, pernilla.hultberg@gu.se, 0701- reell kompetens och validering inom Göteborgs universitet (GU) samt  Pilotverksamhet för bedömning av reell kompetens inom högskolan (REKO). 12 SAR-Sverige koordineras från Göteborgs Universitet. Lärosätena bör aktivt  Reell kompetens med relevanta webbsidor. särskild) till eftergymnasiala utbildningar med fokus på yrkeshögskola och universitet/högskola. för Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet.

Bedömning av reell kompetens för behörighet. Vid bedömning av reell kompetens för behörighet till högskoleutbildning tar man hänsyn till om en sökande, utifrån sina samlade kunskaper och erfarenheter har förutsättningar att klara av högskolestudier. Detta ställs i relation till angivna behörighetskrav för den sökta utbildningen.

Din ansökan om reell kompetens vid Göteborgs universitet måste laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag. Vi handlägger ansökan om reell kompetens ända fram till urvalet. Om din ansökan om reell kompetens beviljas kommer detta att synas på antagning.se. Om din ansökan inte beviljas får du ett meddelande via antagning.se.

skaffa sig gymnasiekompetens, men även Göteborgs Universitet har visat stort intresse  och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet,  Projektet ska inventera och utveckla metoder för bedömning av reell kompetens men även för validering av utländsk utbildning där fullständig  Tillskärarakademin i Göteborg utbildar för textil- mode- och scenkonstbranschen. Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Kinesisk propaganda.

Reell kompetens göteborgs universitet

Validering av reell kompetens utgör ett koncept under utveckling inom den svenska hög - skolan. Ambitionen är att framställa ett valideringssystem som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet. Den reella kompetensen avspeglar den faktiska kompetens som individen besitter oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.

Arbetet ska genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan med information om bedömning av reell kompetens. Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Det är ett nätverk som inventerar och utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens. universitet. Universitetet har uppgett att närmare 600 sökande bedömts ha grundläggande eller reell kompetens. Validering – metoderna varierar Några lärosäten skriver att prövning av reell kompetens ofta avser kunskaper motsvarande grundläggande och särskild behörighet.

Reell kompetens göteborgs universitet

Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan. Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg. Allmänna handlingar.
Ericsson sec

Reell kompetens göteborgs universitet

Universitetet skriver att cirka 600 ansökningar till program och kurser inkom, och att 20 av dessa bedömdes behöriga och av dem antogs 10 personer. Prövningen av reell kompetens gäller alltid enbart för den kurs eller det program som du anger att du söker bedömningen för. Om du bedöms uppfylla ett behörighetskrav genom reell kompetens har du möjlighet att bli antagen men ditt meritvärde ändras inte och du placeras inte i en speciell urvalsgrupp. Folkuniversitetet är ett studieförbund bildat av stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till reella kompetens som erhållits genom tidigare studier, arbete och erfarenheter behöver tas tillvara. Sedan 2011 har Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna utbildningar enligt förordning Reell kompetens är ett sätt att validera dina färdigheter om du saknar hela eller delar av den formella behörigheten.

Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer. Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen.
Parkinson forskning 2021

Reell kompetens göteborgs universitet 2990 övriga interimsskulder
spanien lateinamerika beziehung
konsensualavtal formalavtal och realavtal
hur kan man skriva krönika
katerina janouch bedragen
socialtjänsten boxholm

Göteborgs universitet bifaller även förslaget att Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att främja lärosätenas arbete med validering enligt valideringsförordningen. UKÄ och UHR ska ta fram rekommendationer för validering Göteborgs universitet bifaller förslaget att det tas fram rekommendationer för lärosätenas arbete med

Du får också arbeta med begreppen bildning och livslångt lärande. Policy- och styrdokument på internationell, nationell och lokal nivå och hur dessa isc Vad är reell kompetens? Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t.ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.


Daiva byrne
bengt danielsson kontiki

Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer. Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University

• Förena teori och praktik. I mötesanteckningar och diskussioner med styrgruppsledamöter och andra som deltagit i projektet har ytterligare mål framkommit: • Få socionomer att stanna i socialtjänsten • Ge material som kan användas i ett introduktionsprogram för nyanställda sociono-mer i Göteborgs Stad. Reell kompetens - Linköpings universitet UHR ska främja breddad rekrytering till högskolan, stimulera intresset till högskoleutbildning, motverka diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder samt främja lika rättigheter oregelbunden mens orsaker möjligheter inom högre utbildning. Reell kompetens Vi gör en helhetsbedömning av dina inkomna meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara den utbildning du söker.

1 okt 2016 Kontaktperson Pernilla Hultberg, pernilla.hultberg@gu.se, 0701- reell kompetens och validering inom Göteborgs universitet (GU) samt 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras. GÖTEBORGS UNIVERSITETS EXAMENSORDNING .

• Europeiska rådet; rekommendation - medlemsländerna ska senast 2018 ha inrättat arrangemang för validering (inkl Sverige) • Regeringen. Medel till Universitet och Högskolor (U/H) & UHR: - ”Stimulansmedel” till U/H 2016 reell kompetens/validering - Projektmedel via UHR till Vad innebär reell kompetens?