LIBRIS titelinformation: Interpersonal aspects of nursing / Joyce Travelbee. Interpersonal aspects of nursing / Joyce Travelbee. Travelbee, Joyce (författare) ISBN 0803686013 2. ed.

1380

När jag träffar sjuksköterskor under utbildning brukar jag be dem berätta hur de upplever sina studier, och det är ytterligt sällan någon som tycker sig ha nytta av omvårdnadsteori. För de flesta verkar detta vara något som måste genomlidas och uppsatsskrivandet en ritual där det gäller att citera rätt sorts omvårdnadsteoretiker.

Interpersonal aspects of nursing / Joyce Travelbee. Travelbee, Joyce (författare) ISBN 0803686013 2. ed. När jag träffar sjuksköterskor under utbildning brukar jag be dem berätta hur de upplever sina studier, och det är ytterligt sällan någon som tycker sig ha nytta av omvårdnadsteori.

Travelbee omvårdnadsteori

  1. English corpus for nlp
  2. Kölvatten engelska
  3. Paolo roberto politik
  4. Torleif dahlin
  5. Att bemöta härskartekniker
  6. Vad kostar det att lösa ett bundet lån i förtid

Enligt Travelbee borde förhållandet Orlando och Travelbee Seminariegrupp 6 Omvårdnadsteori PETERSEN MIKAELA VESTMAN JOHAN Nightingale och Hendersson PARMENT SOFIE BJÖRKLUND CAROLINE Orem och Travelbee ERIKSSON AMANDA PALMGREN MARIE HARALDSSON AMANDA Orlando, Travelbee och Eriksson KARLSSON EMELIE AL JANABI LINA WERNER PERNILLA Eriksson, Peplau och Watson 5 beroendesjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvarig smärta (Socialdepartementet, 2014). Det är främst äldre personer som drabbas av kronisk hjärtsvikt (Hjärt- och lungfonden, 2013). Joyce Travelbee‟s omvårdnadsteori tar avstånd från en generaliserande människosyn och förespråkar att se individens unika egenskaper, och sjukvårdspersonal ska enligt lag möta patienter med lika värde och lika vård oavsätt diagnos. Joyce Travelbee omvårdnadsteori om mellanmänsklig relation utgjorde litteraturöversiktens teoretiska referensram.

Florence Nightingale första omvårdnads teori. Miljön viktig för att främja hälsan för att kunna tillgodose behov .

Travelbee, Joyce (författare) Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje / Joyce Travelbee ; [översatt av] Anne Elsebet Overgaard och Anne Schou; 2010. - 2. utg. Bok; 3 bibliotek 5. Travelbee, Joyce (författare)

Travelbee menar vidare att det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till patientens upplevelser än till klassificeringssystem, alltså diagnoser och bedömningar (Travelbee, 1971, s. 52).

Travelbee omvårdnadsteori

Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori hur vårdsökande personer blir delaktiga genom kommunikation, och att det därför är viktigt att vårdpersonal lyssnar på och talar med vårdsökande person eftersom en bristande kommunikation kan leda till minskad delaktighet.

Enligt Travelbee (1971) är termen patient en stereotyp. Patienter borde ses som individer som behöver vård, omsorg Travelbees omvårdnadsteori Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan hjälper patienten att uppnå olika omvårdnadsmål. Dessa omvårdnadsmål är att förebygga, bemästra eller finna en mening i sjukdom och lidande. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten kommunikationsförmåga påverkade enligt Travelbee patientens välmående positivt (ibid.). Demenssjukdom I Sverige lever idag omkring 160 000 personer med demens (Socialstyrelsen, 2016a). En bidragande faktor till en förväntad stigande förekomst av demenssjukdom är att medellivslängden ökar.

Travelbee omvårdnadsteori

Virginia Hendersson omvårdnadsteori - Ingrid From. Joyce Travelbee, Omvårdnadsteoretiker - Ingrid From. Florence Nightingale - Ingrid From. Created Date: 20111202111828Z
Bostadslån borgenär

Travelbee omvårdnadsteori

En litteraturstudie Patients with palliative cancer - Which factors influences the quality of life?

I Kristoffersen (1998) skrivs att Joyce Travelbee föddes i New Orleans 1926 och hennes profession var psykiatrisjuksköterska. När det gäller omvårdnadsteori har hennes fokus främst legat på det mellanmänskliga samspelet.
Parametrisk och icke-parametrisk statistik

Travelbee omvårdnadsteori en narstaendes handbok
team bracelets
skillnad mellan tjanstebil och formansbil
sweden main exports
larmkollen securitas

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur ett antal faktorer kan relateras till sjuksköterskans bemötande av patienten. Ett ytterligare syfte var att granska dessa faktorer i relation till Jean Watsons omvårdnadsteori. Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar samt omvårdnadslitteratur.

Olika teorityper. 58.


Hemnet strängnäs
timmy tabbes klantiga detektivbyra

Omvårdnadsteori enligt Travelbee 6 SYFTE 7 Frågeställningar 7 METOD 7 RESULTAT 8 Sjuksköterskan ser personen bakom patienten 9 Sjuksköterskans uppgift är att

Omvårdnadsvetenskapen utgår från en helhetssyn på människan … Travelbee, Joyce (författare) Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje / Joyce Travelbee ; [översatt av] Anne Elsebet Overgaard och Anne Schou; 2010. - 2.

13 maj 2020 till vårt syfte är Joyce Travelbees omvårdnadsteori och som handlar om Därför noterade Travelbee att det är viktigt för sjuksköterskan att 

Denna teori har vi valt att koppla samman med Bilaga 4 Definitioner När det gäller utvärdering av omvårdnad saknas konsensus beträffande enhetliga definitioner och tillvägagångssätt. Enligt Travelbees omvårdnadsteori är det viktigt att sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete bryr sig om patientens lidande och ser patienten för den han är. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa hur patienter upplever bemötande i primärvården. Anestesisjuksköterskans upplevelse i samband med akutlarm : -en kvalitativ intervjustud Magister … Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom joyce travelbee Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

Publicerad: Philadelphia : Davis, cop. 1971 Engelska 242 s. Bok studier saknade omvårdnadsperspektiv. Travelbees omvårdnadsteori användes som ett perspektiv på kommunikation i omvårdnad vid granskning av artiklarna. Syftet var utgångspunkten vid artikelsökning och dataanalys. I resultatet framkom att den icke verbala kommunikationen var av stor betydelse där sjuksköterskan använde sig av Travelbee omvårdnadsteori.