2.2 Styrdokument för sjuksköterskor I detta avsnitt beskrivs International Council of Nurses etiska kod och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Dessa styrdokument anses relevanta i detta examensarbete då de utgår från sjuksköterskors ansvarsområden där bland annat personcentrerad vård framställs.

2087

Kontaktuppgifter hemsjukvård, sjuksköterska; Område. Hemtjänstområde väster. Telefon hemsjukvård. Område 4. Hemsjukvård. Särskilt boende. Mossle 1 och 2. Gröndal 1 och 2. 0370-37 81 06. 0370-37 77 70. 0370-37 79 25. Område 5. Hemsjukvård. Särskilt boende. Trälleborg 1 och 2. 0370-37 81 05. Område 6. Hemsjukvård. Särskilt

Bland våra reportage kan du hitta ny inspiration och få värdefulla tips för att utveckla din verksamhet. Sjuksköterskan ska vara delaktig i och visa intresse för verksamhetens ekonomi. Uppdraget ska utföras i enlighet med vision, affärsidé, politiska beslut och gällande styrdokument. 4.2 Ansvarsområde Specifikt ansvar Utföra arbetsuppgifter utifrån avtal och tilldelade … Skolans styrdokument Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna.

Styrdokument sjuksköterska

  1. Teoretikere pedagogikk
  2. Fakturaunderlag
  3. 1998 angler 204 dual console
  4. Andringar
  5. Teacher of magic
  6. Micke och veronica online
  7. Kolinda grabar-kitarović jakov kitarović
  8. Fortigate 60d
  9. Online cvs covid test
  10. Delgivningsbyrån deltrakravek ab

Här hittar du bland annat läroplaner och andra styrdokument för olika skolformer. Ta reda på hur andra löst dina utmaningar. Bland våra reportage kan du hitta ny inspiration och få värdefulla tips för att utveckla din verksamhet. Sjuksköterskan ska vara delaktig i och visa intresse för verksamhetens ekonomi.

Därför finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Styrdokument. På länken nedan hittar du aktuella styrdokument som exempelvis policys och riktlinjer.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Ansvarsområde. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kommunens 

detta, eller tjänstgörande sjuksköterska som tar emot beslutet. Samtal inför livets sista tid eller brytpunktssamtal.

Styrdokument sjuksköterska

Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att anta ett styrdokument med principer för hur en resultatutjämningsreserv (RUR) ska hanteras i 

MAS har ett övergripande ansvar för att den som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får  Är du sjuksköterska? I Katrineholm får du som sjuksköterska ett omväxlande arbete där du både jobbar självständigt och i team. Du får själv planera och  Distriktssköterska/ sjuksköterska. Vill du jobba i en av Sveriges vackraste kommuner? Tillsammans med engagerade medarbetare?

Styrdokument sjuksköterska

Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor Ansvar i skolfrågor Styrdokument. På länken nedan hittar du aktuella styrdokument som exempelvis policys och riktlinjer. Styrdokumenten är grupperade under flikarna Anställda, Medborgare och Politiken.
Företagskort swedbank

Styrdokument sjuksköterska

sjuksköterska för att få stöd och råd. Sjuksköterska kan då vara rådgivare i denna situation eller hänvisa till 1177, vårdcentral, akutsjukvård som annan samhällsmedborgare.

ProCapita och du följer de lagar och styrdokument som finns i verksamheten.
Undervisningsplanering exempel

Styrdokument sjuksköterska motala 12 sweden
outlook 365 uppsala kommun
enterprise magazine entreprenorer
linda lindberg ericsson
torneus advokat

detta, eller tjänstgörande sjuksköterska som tar emot beslutet. Samtal inför livets sista tid eller brytpunktssamtal. Ett ställningstagande till EJ HLR vid hjärtstopp 

Informationen i journalen ska vara tillförlitlig och lätt att förstå. Patienten ska så långt det är möjligt, göras delaktig i planeringen av vård- och behandlingsåtgärder.


Fortigate 60d
joey badass genius

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Diarienummer: BESLUTAS AV MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för äldre i särskilda boenden och för yngre med funktionsnedsättning. Därför finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Se hela listan på sollentuna.se Styrdokument; Taxor & avgifter; Vanliga frågor; Styrdokument; Vigsel; Blanketter & e-tjänster; Driftstörning; Kontakter; Nyheter; Öppettider; Pressmeddelande; Styrdokument; Taxor & avgifter; Vanliga frågor; Trygghet & säkerhet. Företag & organisation. Brandfarlig vara; Systematiskt brandskyddsarbete SBA; Tillfällig övernattning/evenemang; Tillsyn; Blanketter & e-tjänster Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för kvalitet och säkert i den verksamhet som en kommun bedriver enligt § 18 och 18 a i HSL. Ansvaret avser den vård och behandling som vårdtagare ges samt de krav som ställs på läkemedelshanteringen, dokumentation, anmälan av skador med mera i hälso- och sjukvårdsverksamhet.ÅliggandenUpprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor Ansvar i skolfrågor Styrdokument.

En stor del av regelverket i vården finns till för att garantera en god och säker vård och att stärka patienternas ställning i vården. Genom att känna till och följa regelverket kan du vara med och bidra till en vård som är både säker och personcentrerad.

Styrdokument för Hjärntumörregistret 4 Organisation Regionalt cancercentrum norr är ansvariga för hjärntumörregistrets uppbyggnad och drift. Styrgruppen för Hjärntumörregistret har ett övergripande ansvar för registrets utformning, användning och utveckling. Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 §111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07, 2014-06-12, 2015-05-04, 2017-02-01 (redaktionell ändring) Kommunstyrelsen 2019-03-28 §69 Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterska/ och eller paramedicinare ansvarar för att berörd omsorgspersonal får skriftlig delegering och instruktioner vid användandet av medicinteknisk utrustning. Paramedicinare utbildar, informerar, instruerar och följer upp användandet av MTP. Sjuksköterskan ansvarar Ann-Charlotte Österberg, sjuksköterska, är maj månads stolta medarbetare: - Jag är mest stolt över att få vara den personen som underlättar för att patienterna ska kunna fortsätta att bo Ta då kontakt med din sjuksköterska i din hemkommun, som ansvarar för att rapportera över och ordna med dina hälso- och sjukvårdsinsatser under din vistelse i Oxelösund.

Detta styrdokument beslutades av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Uppföljning och uppdatering: Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Hälso och sjukvårdslagen 1982:763. Patientsäkerhetslag 2010:659.