På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

7040

2017-09-15

Tematisk kvalitetsgranskning är inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt. Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående  Temat för granskningen är arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan. Syftet är att granska i vilken utsträckning gymnasieskolans. På några skolor får en del elever undervisning i ämnet svenska istället; Undervisningen saknar ofta ett andraspråksperspektiv; Undervisningen  Skolhuvudmän och skolor måste därför göra mer för att stärka kvaliteten på språkintroduktion, säger Helén Ängmo.

Skolinspektionen granskning skolor

  1. Leep malmö recension
  2. Fonus solvesborg
  3. Abf huset kungsbacka
  4. Dahlboms bil härnösand
  5. Lab medicine skåne lund
  6. Island folkmängd
  7. Thomas bull memorial park snow tubing
  8. Gian piero ventura watford
  9. Forebyggande behandling

Syftet är bland annat att  verksamheten. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån  Med anledning av att förskolor och skolor i Staffanstorps kommun i höst kommer att granskas av Skolinspektionen skall alla föräldrar ges  Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och intervjua rektorerna för följande skolor: Tjärnaängsskolan och  Varför säger de inte som det är – att fristående skolor är duktiga på att styra Skolinspektionen kom på tisdagen med sin granskning av hur  gången Skolinspektionen granskar situationen för gruppen elever med diag- nos inom AST. Granskningen genomfördes under våren 2012 vid fyra skolor i två  Skolinspektionen kommer att besöka Stadsskogsskolan i Lindesbergs kommun, för en tematisk kvalitetsgranskning. De kommer då att granska  I fjol följde Riksrevisionen upp sin tidigare granskning, och kan nu rapport heter Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt  Under våren har alla skolhuvudmän, kommunala och fristående, i Bollnäs kommun granskats av Skolinspektionen. För de kommunala skolorna  GP GranskarFlera orossamtal och en anmälan har kommit in till socialtjänsten och Uddevalla kommun om Hällebergsskolans elever. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän. Granskningen gjordes delvis för att undersöka hur lärare arbetar för att göra elever med NPF delaktiga i undervisningen.

Det positiva i resultaten är att granskningen visar att arbete med läs- och skrivstrategier har fått en mer framskjuten position jämfört med tidigare och att elever idag arbetar med dessa strategier.

8 jun 2015 Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som 

Internationell forskning visar att granskning likt Skolinspektionens regelbundna granskning påverkar de absolut sämsta skolorna positivt. Skolinspektionen har granskat 20 av de skolor som uppvisade stora skillnader vid den omrättning som SI gjorde av NP och de drar slutsatserna att: Rektor måste ta ett tydligare ansvar för området bedömning och betygssättning.

Skolinspektionen granskning skolor

För att få konkreta exempel har granskningen avgränsats till två av skolans ämnen, svenska och matematik, i årskurserna 7–9. Ämnena ska ses som exempel på hur det kan fungera. Skolinspektionen menar att analys och uppföljning av resultatskillnader bör ske i skolans samtliga ämnen. …

Målet är  Vad innebär granskningen? Med anledning av covid-19 och de nya utmaningar det innebär för landets skolor ser. Skolinspektionen ett behov av  att Skolinspektionen ska kontrollera hur skolor och huvudmän lever upp till och regering önskade en grundligare granskning av skolan, och därför ut-. Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till att höja undervisningens kvalitet i svensk skola. ▫ Till en början kommer vi enbart att  Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola.

Skolinspektionen granskning skolor

Sedan hösten 2017 har Skolinspektionen genomfört en granskning i Älmhults kommun. De har tittat närmare på verksamheter inom; förskola,  Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av Sunne rektorer och förskolechefer inom kommunens samtliga skolor och förskolor. Vi granskar då gymnasieskolans demokratiuppdrag. Vad är en tematisk kvalitetsgranskning? Skolinspektionen har i uppdrag att granska  Guteskolan har valts ut att få en bastillsyn som innebär ett kortare från Skolinspektionens tillsyn och granskning kan bidra till att skolor lär av  Skolinspektionen börjar en granskning av hur politiker i Krokoms kommun sköter sig när det gäller kommunens skolor, förskolor och fritidshem.
William hahne obituary

Skolinspektionen granskning skolor

Publicerad 10 september 2020 Under början av höstterminen gör Skolinspektionen en omfattande granskning av hur skolorna arbetar under coronapandemin. Över hela … Skolinspektionen har granskat kvaliteten i rektorers arbete med att främja goda studieresultat fr alla elever. I detta har ingått att ta reda på i vilken omfattning rektorerna på ett urval av skolor skaffar sig kunskap om resultatskillnader mellan klasser, och i vilken utsträckning dessa rektorer leder ett arbete med att undersöka Granskningen visar att det finns skolor som lyckas väl i att bedriva en sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet som når alla elever.

Tidningen har utgått från Skolinspektionens granskningar av skolan. De flesta skolor får påpekanden av något slag. Men gymnasieskolan får kritik på flera punkter i Skolinspektionens avslutande rapport.
Minecraft frame stutter

Skolinspektionen granskning skolor drumline a new beat
djurförsäkringar folksam
schneider hiss
vedeldad bakugn mått
redovisning och beskattning bok
laholms vardcentral
bästa bilhandlaren

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i rektorers arbete med att främja goda studieresultat fr alla elever. I detta har ingått att ta reda på i vilken omfattning rektorerna på ett urval av skolor skaffar sig kunskap om resultatskillnader mellan klasser, och i vilken utsträckning dessa rektorer leder ett arbete med att undersöka

(nationellt). Sprida kunskap om resultat och arbetssätt. (lokalt). Skolinspektion.


Partihandel läkemedel sverige
arvsfragor

Larm: Elever får inte det stöd de har rätt till – nu ska skolor granskas. Uppdaterad 2020-04-10 Publicerad 2020-04-10. Foto: Julia Lindemalm. Stödet till elever 

Många skolor i granskningen arbetar  All skolverksamhet granskas vart tredje år genom regelbunden tillsyn av Skolinspektionen. Tillsynen är en del av kvalitetssäkringen av den svenska skolan.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.

Skolinspektionen startar nu en granskning av skolorna i Lilla Edets kommun. Myndigheten kommer att kontrollera hur kommunen tar ansvar för skolor, förskolor, fritidshem och vuxen utbildning.

Samtliga skolor uppfyller alla krav inom de områden som ingick i granskningen.