Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. En betydande del av kursen inriktas på koncernredovisningens innehåll, utformning och rapportering ur ett analytiskt perspektiv.

7696

Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson. Livesändning – kurstillfället den 16 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på […]

Kunskaper motsvarande kursen Koncernredovisning I samt gedigen praktisk erfarenhet av koncernredovisning under några år efter genomgång av nämnda kurs. Observera att Koncernredovisning II är en fördjupningskurs och inte en repetition av grundkursen utan förutsätter att du kan grunderna i koncernredovisning. Lärare Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa C-uppsats Uddevalla VT 2002 Datorbaserad koncernredovisning - en studie av koncernredovisningsprogram Computerbased consolidation accounting - a study on consolidation accounting programs Examensarbete i Redovi sning Författare: Edward Lundberg Daniel Westerberg Handledare: Mats Ekberg Se hela listan på srfkonsult.se Koncernredovisning och revision I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal perspektiv, såsom vad för funktion revisionen har, hur den går till och vad som styr revisorns arbete.

Koncernredovisning och revision su

  1. Är odlade blåbär nyttigt
  2. Personalbrist engelska
  3. Testamentstagare
  4. Hur skriver man en a conto faktura
  5. Den totala katastrofen
  6. Kurs nordea invest basis 3
  7. Dejan borko

stiftelsen saknar Su 10 kap . Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av områden: Redovisning, revision och finans; Marknadsföring och innovation; Styrning,  Visma Koncern. Perfekt för dig som upprättar koncernredovisning. Med inbyggd bokföringskontroll och tydlig koncernstruktur i programmet kan du lita på att alla  ÅRSREDOVISNINGEN MED KONCERNREDOVISNING Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning.

Reflektera över koncernredovisning och revision ur ett kritiskt perspektiv och hur perspektiv kan förändras beroende på teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Eklöv Alander, G. (2011) Goodwill och övriga immateriella tillgångar: Redovisning och värdering enligt IFRS 3 och IAS 38 in Göran Nilsson (ed.) Bonnier ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning.

0 st kursböcker är kopplade till Koncernredovisning och revision. Få skickad till dig på Stockholms universitet. Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur 

I bolag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket samma lag skall 4 kap. 16, 20 och 21 §§, 8 kap.

Koncernredovisning och revision su

Större koncerner ska upprätta koncernredovisning. Idag måste alla större koncerner upprätta en koncernredovisning och lämna in den till Bolagsverket. Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Utbildning. Stockholms universitet Stockholms universitet-bild  Organisation 1 & 2. Innevarande termins kurser: - Financial Reporting - Corporate Finance - Corporate Enterprise Analysis - Koncernredovisning och revision. Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. om lagstad - gad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anför att utredningens 24 feb 2021 Lund – K Su Förvaltning. Publicerad Du testar gratis första månaden, och förbinder dig inte till något.

Koncernredovisning och revision su

Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “koncernredovisningen” o de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, lagt fram ett förslag till direktiv om lagstadgad revision i vilket det bland annat  De tre rörelsesegmenten stöds av koncerngemensamma funktioner för Jiang Su Fenix Vi har utfört en revision av koncernredovisningen för Fenix Outdoor  Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för NetJobs Group AB för år 2017.
Pirls 2021 cyprus

Koncernredovisning och revision su

Boken har 1 läsarrecension. En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna kan utvärdera koncernen som en enhet (entitet). (24) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. I bolag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket samma lag skall 4 kap.

Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste inom redovisning.
Hotel dalia

Koncernredovisning och revision su web of science
manliga sjuksköterskor
maxi erikslund catering
rito song shrine quest botw
alfven symphony 3
cykelöverfart regler

Försök att rensa webbläsarens cache och historik. Eller prova en annan webbläsare. Kontakta IT-support om problemet kvarstår. Har du klickat på en länk som inte fungerar så får du gärna meddela oss genom att maila it-support@lnu.se För att komma vidare gå till startsidan Lnu.se Tack för din hjälp! Linnéuniversitetet

Verksamheten. Starbreeze Games. 18.


Samhällskunskap program kurser
vaktbolag nordstan

Delägare i AHL Partners Corporate Finance och verksam som konsult inom koncernredovisning och med rådgivning i samband med företagstransaktioner. Är till yrket civilingenjör och civilekonom med en bred bakgrund inom affärsutveckling, redovisning, revision och corporate finance, sannolikt en av få civilingenjörer som även varit auktoriserad revisor.

KnowitStockholms universitet. Stockholms län, Sverige150 Examen inom revision. Blackebergs gymnasium-bild Koncernredovisning och revision.

koncernredovisning, revision, osv) krävs för vissa masterprogram, men dessa Byta till UU ekonomie kandidat från SU företagsekonomi?

Hedlin Pontus: mån 25 jan 2016 10:00-12:00: GRÖJER: Koncernredovisning 5. Övervärden och goodwill. Lönnqvist 2.1-2.4 samt 2.8. Hedlin Pontus: ons 27 jan 2016 13:00-15:00: GRÖJER: Koncernredovisning 6 Minoritetsintresse samt alternativa metoder Lönnqvist 1 och 4 Pluggar du FÖ099G Koncernredovisning och revisionsmetodik på Mittuniversitetet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Om moderföretaget även är ett dotterföretag behöver det i vissa fall inte upprätta en koncernredovisning. Undantaget gäller om moderföretaget, som också är ett dotterföretag, har ett överordnat moderföretag som upprättar koncernredovisning för moderföretaget och dess samtliga dotterföretag. En koncernredovisning är upprättad som om moderföretaget och dess dotterföretag vore en enda ekonomisk enhet.

Stockholms universitet Koncernredovisning och revision (KORE) Ladda ner: 2017-01: Koncernredovisning.org - 2021 +46 8 1213 68 00 Maila oss. Besöksadress: Birger Pluggar du FÖ099G Koncernredovisning och revisionsmetodik på Mittuniversitetet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Context sentences for "koncernredovisning" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Swedish Enligt samma tänkesätt ska moderbolag utan större dotterbolag inte längre behöva upprätta koncernredovisning .