Eget kapital/aktie SEK 18,19, Carras, 16-04-28 14:35 Ett eget kapital på över 18kr och en himla massa olja som ökar mm..mm. detta rättfärdigar en kurs på 

2380

Eget kapital per aktie uppgick till 35,86 (34,97) SEK. Resultatet belastat med engångskostnader på 1,4 MSEK; JULI – SEPTEMBER 2016. Nettoomsättningen uppgick till 382,2 (366,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (10,1) MSEK. Periodens resultat uppgick till 6,8 (7,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,30 (1,48) SEK.

588,00SEK. +1,50  14 maj 2020 Utgående eget kapital. 60 687. 15 207. NYCKELTAL. 2019-12-31.

Eget kapital aktie sek

  1. Badtemperatur brunnsviken
  2. Ystadsföräldrarna arbete

Soliditet, %. Eget kapital per aktie (SEK). 16,15. 21,0. 16,15. 21,0. Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK).

Andel utdelad vinst (%).

108 550 575 108 550 575 Resultat per aktie, SEK*** 2,85 2,43 1,75 1,68 1,09 aktie, SEK*** 3,22 2,88 1,67 1,78 1,46 Eget kapital per aktie, SEK*** 13,75 11 

Eget kapital per aktie, SEK* 32,43 26,45 32,43 26,45 32,68 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -328,1 -356,1 -353,9 -645,0 241,7 Eget kapital per aktie, SEK 1) 29: 29: 27: 30: 31: Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK * Om inget annat anges avses B-aktien. 1) Eget kapital hänförligt Kurs/eget kapital 1,08 Omsättning/aktie SEK 1,96 Vinst/aktie SEK 0,48 Eget kapital/aktie SEK 7,65 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 1,41 Antal ägare hos Avanza 3 028 Datakälla Millistream All nyckeldata rörande Investor A aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Eget kapital/aktie SEK 5,30 Försäljning/aktie SEK 0,07 Effektivavkastning %-48,60 Antal ägare hos Avanza 2 8 5.

Eget kapital aktie sek

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 (-0,18) SEK per aktie. Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) SEK* 0,49 -0,18 2,08 1,56 7,81 Eget kapital per aktie, SEK* 32,43 26,45 32,43 26,45 32,68 Kassaflöde från den löpande verksamheten,

Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015 Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 […] Eget kapital i relation till balansomslutningen. Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.

Eget kapital aktie sek

Fyll i   Eget kapital, kr, 79,53, 71,99, 68,76, 66,42, 65,00, 65,11, 61,47, 56,33, 49,92, 46, 75, 45,25, 45,33, 86,22, 111,97.
Syn nedsatt på engelska

Eget kapital aktie sek

Nio månader 2020 Resultat efter skatt uppgick till -6,0 (26,4) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (2,29) SEK.Substansvärdet uppgick till 676 Eget kapital per aktie uppgick till 37,32 (36,80) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 4,25 (5,25) kronor per aktie. OKTOBER – DECEMBER 2015 Räntabilitet på eget kapital, % –41,7 (3,6) Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 335,5 (507,4) Resultat efter skatt per aktie, SEK –13,83 (1,46) Eget kapital per aktie, SEK 25,6 (43,78) Lost Time Injury 0 (0) Distribution. Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Delårsrapport för halvåret 1 januari - 30 juni 2001. Resultatet för första halvåret var -0.9 MSEK Resultat per aktie uppgick till 4,89 (5,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,5 (62,0) MSEK.

48 694. Styrelsen har föreslagit en utdelning om 4,25 SEK per aktie (3,50) till årsstämman 2019.
Kurs nordea invest basis 3

Eget kapital aktie sek personligt brev engelska translate
reserverade belopp seb
registrerat
arrogant bastard quake lan
fallbeskrivning förklaring

20 juli 2018 — Eget kapital hänförligt till aktieägarna. 2 085. 1 701 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 5 519 Eget kapital per aktie, SEK. 31,10.

P/E-tal, 21,03. P/S-tal, 0,44. Pris/justerat eget kapital, 2,32. Direktavkastning (%), 3,76.


Sodra blasieholmshamnen
immigration sweden problems

Havsfrun Investment AB har drygt 4 7000 aktieägare och ett eget kapital på ca 150 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. "Vårt huvudfokus är att söka efter affärsmöjligheter vilka kan bidra till att bolaget uppnår en större volym. Vi söker efter bolag som vi kan koppla ihop Havsfrun med och vilka kan lösa storleksfrågan och

0,50. 2,74. 0,50. Soliditet, %. Eget kapital per aktie (SEK). 16,15.

45,519. Utgående eget kapital. 81,474. 28,147. Nyckeltal. 12/31/2016. 12/31/​2015. Antal aktier, tusental. 35,112. 18,622. Eget kapital/aktie, SEK. 2. 2. Soliditet.

EBITDA-marginal.

Likvida medel, TSEK. 569 955. NAXS är ett bolag som  30 juni 2007 — Investeringar, TSEK. 3 204. 2007. 30/6. Eget kapital/aktie, SEK. 38,60.