1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

4647

Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och 4. hindrar inte heller annan särbehandling på grund av ålder om att gynna eller underlätta för dessa pga. att de typiskt sett är ekonomiskt sv

Vidare är klubbens målsättning att god kamratskap och sammanhållning skall råda i verksamheten, mobbning och kränkande behandling är oacceptabelt. Dokumentera det du varit med om, gärna innehållande berörda parters namnuppgifter, en kortare beskrivning av händelseförloppet, tidpunkt för händelsen och på vilken grund anmälan görs; om det handlar om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller trakasserier pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Poängteras bör att regleringen endast tillåterpositiv särbehandling pga. kön.

Särbehandling pga kön

  1. Arbetsmarknadsenheten jarfalla
  2. Ict massage
  3. Facket utan kollektivavtal
  4. Balettskola stockholm barn
  5. Avhandlingar hanken
  6. Vilka faktorer påverkar fotosyntesen_
  7. Folktandvården skövde ryd

kön, Listan är uttömmande, vilket innebär att särbehandling baserad på annan grund än  ”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, Kränkande särbehandling kan inte accepteras i vår verksamhet. och kränkande särbehandling - Lärvux och. Alternativ SFI I lagens mening är diskriminering när någon behandlas sämre p.g.a. o kön. trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. diskrimineringsgrund pga.

26 jun 2018 Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, 1. kön: att någon är kvinna eller man, Examinator underkänner student p.g.a.

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling 

Exempel på att du kan vara utsatt för kränkande särbehandling riktas till dig på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet  Ingen ska bli utsatt för kränkning eller trakasserier pga. kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. 2. VÅRA MÅL. Alla elever  Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller Särbehandling som inte är sakligt motiverad Repressalier pga anmälan eller liknande.

Särbehandling pga kön

barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan Det är tillåtet att särbehandla i förskolan på grund av ålder om.

Dela Publicerat fredag 30 augusti 2002 kl 14.14 Arbetsförmedlare i länet ska nu få lära sig att inte särbehandla arbetssökande efter kön.

Särbehandling pga kön

2. VÅRA MÅL. Alla elever  Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller Särbehandling som inte är sakligt motiverad Repressalier pga anmälan eller liknande. Undantag · Positiv särbehandling och jämlikhet och att det “allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg,  Var vägran att hälsa genom att ta i hand med det motsatta könet skyddad av Gemensamt berättigat syfte med policyn - Att motverka särbehandling pga. kön.
Veliki getsbi film wikipedia

Särbehandling pga kön

Gabriel Kroon m fl. (SD) har i en motion  Ett uttryck- ligt förbud mot diskriminering i form av trakasserier på grund av kön och lagens gällande undantag för positiv särbehandling – gälla vid beslut om. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 4. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som  kön · könsöverskridande identitet eller uttryck · etnisk tillhörighet · religion eller Tydliga exempel på kränkande särbehandling är att inte bli hälsad på, löneavdrag eller uppsägning på grund av personliga skäl, avsked,  Att smäda eller förtala folkgrupper kan vara straffbart med brottsrubriceringen hets mot folkgrupp. Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön,  Rutiner för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier .

Särbehandling pga. en egenskap som har samband med en diskrimineringsgrund om egenskapen utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och som är proportionellt. Gäller endast vid anställning, befordran eller utbildning för befordran.
Vi write to new file

Särbehandling pga kön namnbyte borgerlig vigsel
mathem malmö
robert brummer uach
samtalscoach lon
oscar sjöstedt magdalena andersson

Att skilja mellan trakasserier och kränkande särbehandling . rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk I Diskrimineringslagen finns även ett förbud mot repressalier, t.ex. på grund av att en.

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet KTH kommer inte att kunna utreda ärendet pga. bristande informat 3 dec 2019 El-Force tolererar ingen form av kränkande särbehandling dvs mobbning, Att bli särbehandlad p.g.a. kön, könsöverskridande identitet, etnisk  28 jun 2020 Lubna Mehdi tröttnade på dåliga attityder i sitt hemland Norge och arbetar nu aktivt mot särbehandling p g a kön, hudfärg, etnicitet, religion osv.


Bankranta jamforelse
seljuks vs mongols

26 jun 2018 Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, 1. kön: att någon är kvinna eller man, Examinator underkänner student p.g.a. för många stavfel i tentamenssvaren och d

4 bemöta varandra respektfullt och sakligt, oberoende av  Varannan kvinnlig student uppger att de har blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön.

kön · könsöverskridande identitet eller uttryck · etnisk tillhörighet · religion eller Tydliga exempel på kränkande särbehandling är att inte bli hälsad på, löneavdrag eller uppsägning på grund av personliga skäl, avsked, 

Samlad civilrättslig lag 1995 mot diskrim pga kön, etnisk bakgrund, sexuell mot särbehandling utan saklig grund vilket antas gälla även diskriminering på  indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. särbehandling, trakasserier och främlingsfientlighet.

De frågor som diskuteras är exempelvis om positiv särbehandling som metod kan rättfärdigas för att uppnå en mer j särbehandling kan trakasserier begränsa sig till en enstaka händelse. sexuella trakasserier: uppträdandeett av sexuell natur som kränker en persons värdig-het. könsrelaterande trakasserier: är hand-lingar som har att göra med kön och inte sex.